kaçış sendromu - Hasta Sözlük
Bu bence hepimizde var. Nadir diyorlar ama gizli bir şekilde hepimizde var olduğunu düşünüyorum mecazende olsa. Bazı kaçış sendromu vakaları, kalbin, böbreğin veya karaciğerin çeşitli durumlarıyla ilişkilidir. Bir epizod sırasında tedavi, hava yolu ve solunumun stabilize edilmesini ve sıvıların, ilaçların veya kan ürünlerinin infüzyonunu içerebilir.