interstisyel akciğer hastalıkları yaygın akciğer doku hasarı - Hasta Sözlük
İnterstisyel akciğer hastalıkları, akciğerin yapısında bozulmaya ve fonksiyon kaybına yol açan bir dizi farklı hastalığın oluşturduğu bir akciğer hastalığı grubudur. İdyopatik pulmoner fibrozis başta olmak üzere bu grupta yer alan tüm hastalıklar için tanı süreci gereğinde bronkoskopi, farklı kan testleri ve cerrahi biyopsiyi de içeren tüm yaklaşımların kullanılabilmesini gerektirir. Doğru tedavi biçimini belirlemek için birbirine benzer bu hastalık grubu içinden ayırıcı tanı yapılabilmesi en önemli basamaktır.Göğüs hastalıkları merkezimizde interstisyel akciğer hastalıkları tanı ve tedavisi güncel tanı ve tedavi yaklaşımları yakından takip edilerek uygulanmaktadır.