ilber ortaylı - Hasta Sözlük
ülkemizde tarihcilerin kutbu olarak bilinen halil inalcık tarafındn yetiştirilmiş olan ve en az onun kadar değerli olan tarihci.
her ne kadar alanı tarih olsa da bir çok konu hakkında engin bilgilere de sahiptir.
1947 Doğumludur, Tarihçi, Akademisyen ve Yazarak olarak görevler yapmıştır. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu'nda şeref üyesi olmaya layık görülmüştür. Sosyal medyada cahil kelimesi ile hakkında birçok caps yapılmasıylada bilinmektedir