ilaç fiyatlamasında kullanılan euro kuruna zam geldi - Hasta Sözlük