İdrar yolları enfeksiyonu, idrar yolunun herhangi bir kısmının etkilendiği bir enfeksiyondur. Alt idrar yolları etkilendiği zaman basit sistit (mesane enfeksiyonu), üst idrar yolları etkilendiği zaman pyelonefrit (böbrek enfeksiyonu) adı verilir.