huzursuz bacak sendromunun en sık nedenleri nelerdir - Hasta Sözlük
İdyopatik (birincil) tip ve ikincil tip olmak üzere iki grupta ele alınır.İdyopatik tip olanlar, ailevi olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılır. Bu grupta huzursuz bacak sendromuna neden olabilecek başka bir hastalık bulunmaz.İkincil tip olanlar ise bir hastalık veya etkenler sonucunda ortaya çıkan gruptur. Bunların arasında; Parkinson hastalığı, böbrek hastalığı, polinöropati (sinir ucu iltihabı), demir eksikliği, vitamin ve mineral eksikliği, gebelik, bazı romatolojik hastalıklar sayılabilir. Depresyon, psikoz ve alerji ilaçları hastalığın çıkmasında veya şiddetinin artmasında etken olabilir. Ayrıca kafein, alkol ve sigaranın da huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleştirebileceği akılda tutulmalıdır. Gebelikte olan huzursuz bacak sendromu ile ilgili yakınmalar ilk kez ortaya çıkabilir ya da gebelik öncesi var olan yakınmalar artış gösterebilir. Özellikle gebeliğin son aylarında yakınmalar şiddetlenebilir.