hodgkin lenfoma - Hasta Sözlük
Hodgkinlenfoma, lenfositlerden kaynaklanan lenf dokusu kanseridir. Bu hastalıkta lenf biyopsisinde Reed-Sternberg hücresi adı verilen anormal hücrelerin görülmesi tanı koydurucudur.