hipotiroidizm - Hasta Sözlük
hashimoto hastalığı (lenfositik tiroidit) de hipotiroidizmin nedeni olabilir.
çok sık rastlanan bir rahatsızlık olmamakla birlikte hipotiroidizm ender bir hastalık da değildir. her iki cinsiyette ve herhangi bir yaşta meydana gelebilir, fakat yine de en fazla orta yaşlı kadınlarda görülür ve yaşlılarda teşhis konulmadan sürüp gitme ihtimali çok fazladır.
teşhis
hipotiroidizm genellikle aylar veya yıllar süren bir gelişme sonucu ortaya çıkar böyle bir rahatsızlığı olan bir kimse, değişikliklerin bazılarını fark etmeyebilir. fakat hastayı birkaç aydır görmemiş bulunan bir tanıdık veya akraba görünüşteki bozulmayı dikkat çekici bulabilir.
başlangıçta adale ağrıları ve sürekli yorgunluk, serin ve soğuk yerlerde sıcak kalamamaktan başka belirti olmayabilir. kabızlık da görülebilir. yüz şişkin ve cilt donuk olacak ve kuru ve kalınlaşmış bir duruma gelecektir. ses kısılabilir ve işitme, kaybı olabilir. hipotiroidizmde kilo almak sık görülen bir belirti sanılmakla birlikte, kilo alma eğer varsa bile çok azdır.
hipotiroidizmi teşhis etmenin en etkili yolu laboratuvar testleridir. kan örnekleri tiroid hormonunun çeşitli formları bakımından tahrip edilir ve tiroid uyarıcı hormonu (tsh) ve antikorlara bakılır (düşük tiroid hormonu ve yüksek tsi] değerleri hipotiroidizmi düşündürür, yüksek bir antikor değeri ise hipotiroidizmin nedeninin hashimoto hastalığı olduğunu düşündürür).
çoğu kimselerde hipotiroidizm kronik veya ilerleyici değildir. tedavi edilmesiyle normal hayata dönülür. fakat ağır hormon eksikliği olan kimselerde tedavi özellikle önemlidir.
miksedema koması
hipotiroidizmin hayatı tehdit etme ihtimali pek yoksa da miksedema koması bunun dışındadır. bu ender görülen durum genellikle uzun süreli teşhis konmayan hipotiroidizmin sonucudur ve hastalık soğukta kalma, kaza veya yaralanma veya ameliyat sonucu ortaya çıkabilir. miksedema koması, genellikle hormon enjeksiyonu şeklinde yapılacak olan acil müdahaleyi gerektirir.
bebeklerde tedavi edilemeyen hipotiroidizm cücelik ve zeka geriliği (kretizm) sonuçlarını doğurabilir. eğer durum hayatın ilk birkaç ayında teşhis edilirse, (sıklıkla da tespit edilebilir, çünkü doğumdan hemen sonra rutin kan tahlilleri yapılır) normal gelişme ihtimali çok büyüktür. kretinizmin tipik belirtisi olan, gelişmesi durmuş çocukta karakteristik belirtiler sürekli olarak ağızdan salya akması, omuzlar geride karın şiş bir görünüş, kısa boy ve düzensiz dağılımı olan iyi gelişmemiş dişlerdir.
aktivitesi az olan bir tiroid bezi hipotroidizme yol açar (hipertiroidizmin tam aksi durum). adı yunanca az manasındaki "hypo" ile "kalkan biçiminde" anlamındaki "thyreas" kelimelerinden gelmektedir. belirtiler grubu uzun yıllardan sonra ortaya çıkar ve tedavi edilmezse, miksedemaya dönüşür.
belirtiler
- fiziki ve zihinsel fonksiyonların yavaşlaması ile ortaya çıkan letarji hali
- nabzın yavaşlaması
- soğuğa dayanıksızlık
- kabızlık
- saç ve cilt kuruluğu
- guatr (bazı hastalarda)
- ağır ve uzun aybaşı halleri
- seksüel ilginin azalması
- miksedema koması; bunun karakteristik belirtisi, soğuğa aşırı dayanıksızlık ve uyuklama duygusunun ardından derin letarji ve bilinç kaybıdır. miksedema komasını sedatifler hızlandırabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.
tiroid hormonunun büyüme ve gelişme üzerinde öyle önemli ve belirgin etkileri vardır ki, eksiklikler çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir.aşın vakalarda eksiklik durumları bebeklerde ve çocuklarda zeka geriliğine ve yetişkinlerde zihinsel proseslerin yavaşlamasına normal vücut ısısını koruyamamaya ve hatta kalp yetmezliğine neden olabilir.
hipotiroidizmde vücudun normal fonksiyon hızı, yani bazal metabolizma yavaşlamıştır. tiroid hormonunun azlığı vücudun yavaşlamasına yol açar ve hastalığı fiziki ve zihinsel yönden tembel durumda bırakır.
bazı durumlarda hipofiz bezinin tsh (tiroid uyarıcı hormon) üretmeyişi hipotiroidizme yol açar. daha büyük sıklıkla, tiroid bezi anormal bir antikor tarafından yavaş yavaş tahrip edilmektedir. diğer vakalarda hipotiroidizmin nedeni bilinmez. daha da başka vakalarda hipotiroidizmin tedavisi, fazla başarılı olunca hipotiroidizm meydana gelebilir. bu vakalarda tiroid hormonu durumu tersine döner (hormon fazlalığından hormon azlığına) bu durum geçici veya kalıcı olabilir. bazen ender durumlarda bebekler tiroid bezleri olmaksızın doğarlar.