hipofiz bezi kanseri - Hasta Sözlük
Hipofiz bezi beynin ön kısmının altında, gözlerin arkasında yer alır. Vücudunun çalışması için çok önemi olan, fasülye büyüklüğünde çok küçük bir bezdir.Hipofiz bezi vücut organlarının ve bezlerinin çalışmasını düzenleyen hormonları üretmekten sorumludur. Tiroid bezi, adrenal bezler, overler ve testisler hipofizden komut alır. Hipofiz bezi bu diğer vücut sistemlerin kontrolünü sağlaması nedeniyle ana bez olarak bilinir.Hipofiz bezinin çoğu tümörü iyi huyludur. Tümörlerin çoğu işlevseldir ve hormon üretirler.Hipofiz bezi kanseri görülme ihtimali çok düşüktür. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) (ACS) tarafınca şimdiye kadar sadece birkaç yüz hipofiz kanseri vakası bildirilmiştir. Vakaların çoğu yaşlı kişilerdir.Tedavide cerrahi olarak hipofiz bezi çıkarılır. Bundan sonra hastaya genellikle radyasyon tedavisi uygulanır. Radyasyon cerrahi tedavi sonrası geride bırakılmış olması muhtemel mikroskopik tümör hücrelerini öldürür. Bazı durumlarda tümörü küçültmek veya imha etmek için ilaç tedavisi kullanılır.