hipofiz adenomu nedir - Hasta Sözlük
Hipofiz bezi vücuttaki hormonların merkezi kontrolünü düzenleyen ana salgı bezi olarak görev yapar. Hipofiz adenomları bezin içindeki muhtelif hücrelerden kaynaklanır ve tipik olarak yavaş büyürler. Hipofiz adenomları nispeten sık olup erişkinlerde 1/1000 oranında görülür.Adenomlar boyutlarına göre 2 ye ayrılır. 1 cm den küçük çaplı olanlara mikroadenom, büyük olanlara makroadenom denir. Hipofiz tümörleri genellikle hormon yapan ya da yapmayan olarak değerlendirilir. Hormon üreten tümörler aşırı miktarda aktif hormon yaparlar. Hastalar genellikle hormon dengesizliği ile ilgili bulgular gösterir. Hormon salgılamayanlar boyutlarına bağlı olarak komşu dokulara yaptığı baskı ile ilgili bulgular verir. Büyük tümörler normal hipofiz bezini baskılayarak hipofiz yetersizliğine yol açar. Hormon salgılayan büyük tümörlerde hormon bulgularına ilaveten beyin basısına bağlı bulgularda görülür.Hormon salgılayan hipofiz adenomları en sık görülenler prolaktin salgılayan adenom; prolaktinom olup kadınlarda adet görememe ve memelerden süt gelmesine yol açar. Growth hormon (büyüme hormonu) salgılayan adenom erişkinlerde akromegaliye çocuklarda gigantizme yol açar. ACTH salgılayan adenom cushing hastalığını yapar. Tiroidi uyaran hormon salgılayan adenomlar hipertiroidizme neden olur.