hipertimezi - Hasta Sözlük
Süper hafıza olarakda adlandırılabilir. dünyada 60 kişide bulunan bir hastalıktır, geçmişte yaşadıkları bir olayı, okuduğu kitabın bir bölümünü ve tarihleri çok şaşırtıcı bir şekilde hatırlar.