hemoglobinüri ne demektir - Hasta Sözlük
Hemoglobinüri bir hastalık değildir; hastalık belirtisidir. Bu nedenle tedavi, bu durumu ortaya çıkaran hastalığa karşı uygulanır. Şiddetli soğuktan ileri gelen hemoglobinüride has tanın tekrar soğuk almasını önlemek gerekir.
Hemoglobinin sidikle vücuttan atılması. Bu durum alyuvarların yozlaşması halinde ortaya çıkar. Alyuvarlar içinde bulunan hemoglobin kan plazmasında serbest hale geçtikten sonra sidiğe karışır ve koyu kırmızı bir renk verir.
Alyuvarların büyük ölçüde yozlaştıkları bütün hastalık hallerinde hemoglobinüriye rastlanır. Örneğin mantar zehirlenmeleri, yılan sokmaları, kızıl, difteri, zatürree, tifo, sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar ve gebelik zehirlen melerinde hemoglobinüri görülür.
Hemoglobinüri, aşırı fiziksel yorgunluk ya da aşırı soğuk nedeni ile sağlam insanlarda da görülür. Bu tür hemoglobinüri şiddetli terleme, bitkinlik, yüksek ateş, üşüme ve baş ağrısı ile ortaya çıkar. Bu belirtilerden hemen sonra hastanın sidiğinde hemoglobin görülür.
Sidik kırmızılısı bir renk aldığında, hemoglobinüriyi hematüriden (sidikte alyuvarların bütünüyle bulunması hali) ayırt etmek için sidik tortusunu mikroskop altında incelemek gerekir. Tortu mikroskop altında incelendiğinde alyuvar görülmezse hemoglobinüri teşhisi konur.