hastalıklar sözlüğü vücuttaki minerallerin dengesizliği neden oluşur - Hasta Sözlük
Elektrolit dengesizliği vücuttaki minerallerin çok yüksek ya da düşük miktarda olmasıdır. Hiperkalsemi ya da hiperkalemi, yani çok fazla kalsiyum ve çok miktarda potasyumun vücutta olması demektir. Bu durum kasları, kardiyovasküler sistemle beraber normal sinir fonksiyonunu da etkileyebilir. Elektrolit dengesizliğinin sebepleri, 1) çok fazla ya da çok az sıvı alımı, 2) kusma ya da ishal, 3) dehidrasyon ya da aşırı sıcağa maruziyet, 4) malnütrisyon ve 5) böbrek hastalığı gibi ciddi hastalıklardır. Elektrolitleri dengesiz olan insanlar çökmüş gözler, dehidratasyon, düşük tansiyon, anormal kalp ritmi, bilinç kaybı, konfüzyon, deri elastikiyetinin bozulması ve yorgunluk gibi semptomlara sahip olurlar. Sık rastlanan elektrolit dengesizlikleri hiper- ya da hipokalsemi (çok fazla ya da çok az kalsiyum), hiper- ya da hipokloremi, hiper- ya da hipomagnezemi, hiper- ya da hipofosfatemi, hiper- ya da hipokalemi ve hiper- ya da hiponatremidir.