graft versus host hastalığı oluşmasına ne sebep olur - Hasta Sözlük
Allojenik kök hücre naklinde, hastalar bağışçının kök hücreleri ile birlikte, t-lenfosit denilen savaşçı hücrelerini de almış olurlar. Bazen hastaya aktarılan bağışçının lenfositleri hastanın doku ve organlarını yabancı olarak algılayıp, onlara saldırabilir. Bu durumda hastanın organlarında hasara neden olan “graft versus host” (GVHH) hastalığı ortaya çıkabilir. GVHH'na hücrelerin savaşı demek de doğru olabilir.
Hasta ve bağışçı arasında tama yakın doku uyumunun olması allojenik kök hücre nakli sonrası GVHH riskini azaltan önemli faktörlerdendir. Ayrıca nakil sonrasında hastaya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar verilerek GVHH riski azaltılmaya çalışılmaktadır.