göğüs duvarının doğumsal deformiteleri nedir - Hasta Sözlük
Göğüs duvarının doğumsal (konjenital) deformitelerinin büyük çoğunluğunu Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) oluştururken ikinci sırada Pektus karinatum (güvercin göğsü) görülür. Bunların yanında daha az oranda görülen göğüs kas ve kaburga yokluğu ile seyreden Poland sendromu da göğüs duvarının doğumsal deformiteleri arasında yer alır.
Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü): Sternum ve kıkırdak kaburgaların arkaya doğru depresyonudur. Erkeklerde 2-4 kat daha fazla görülmektedir.
Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü): Bu deformitede göğüs ön duvarında öne doğru çıkıntı oluşmaktadır.
Deformite çoğu çocuk daha 1 yaşına gelmeden ailesi tarafından fark edilir. Çocuklarda göğüs duvarında çökme veya çıkıntı vardır. Vakalara iki yönlü direk akciğer grafisi, göğüs bilgisayarlı Tomografisi (BT) istenerek tanı konur. Ayrıca EKG, EKO, Solunum Fonksiyon Testleri ile yapısal bozukluktan kalp ve akciğerlerin etkilenme oranına bakılır.