glokom tanısı nasıl konur - Hasta Sözlük
Eğer göz içi basıncı çok yüksek seviyelerde değilse hastalık hiçbir belirti vermeden sinsi olarak seyredebilir. Bu nedenle glokomu olan pek çok hastaya tanı ilerlemiş dönemde konulur. Glokom, çoğunlukla başka bir nedenle göz muayenesine başvuran hastalarda tesadüfen teşhis edilir. Ayrıca, bir kısım hastada akut glokom krizi denilen ve göz içi basıncının ani olarak çok yüksek seviyelere çıkmasıyla ortaya çıkan; şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı, gözde kızarma gibi bir tabloyla kendini gösterir. Bu durumda acil tedavi gerekir.Normalde göz içi basıncı 10-20 mm Hg (milimetre civa) düzeyindedir. Göz içi basıncının 20 mm Hg’nın üzerinde bulunması çoğunlukla glokomu düşündürür, ancak sadece göz içi basıncının yüksek bulunması, glokom teşhisi için yeterli değildir. Çünkü göz içi basıncı 20 mm civanın üzerinde olduğu halde normal olan gözler olduğu gibi, göz içi basıncı 20 mm civanın altında olmasına rağmen glokomlu olan gözler de mevcuttur.Burada kesin tanı görme alanı ve OCT testleri yoluyla konur.Takip için ise, testlerin 3-6 ay aralıklarla tekrarlanması gerekir.