glokom sorunsalı - Hasta Sözlük
tedavi:
erken tedavi şarttır. eğer bir iyileşme olmazsa ameliyat gerekebilir. önemle üzerinde durulması gereken konulardan biri de genel tedavidir. heyecan ve ruhsal zorlamalardan kaçınmalı, hafif giysiler giymeli, giysinin yakaları boğazı sıkmamalıdır. yere doğru eği1erek ça1ışma1ardan, ağır kaldırma ve ağır eşya taşımaktan kaçınmalıdır.
göz duvarının iç yüzeyi bir basınç altındadır. bu durumu, kabaca, gözkapakları kapalıyken gözün üzerine iki parmakla basarak saptamak mümkündür. göz doktorları özel aygıtlar yardımıyla bu basıncı kesin olarak saptayabilirler. basıncın sürekli artmasına glokom ya da karasu adı verilir. genellikle gözlerin ikisi birden bu hasta1ığa yakalanır. hastalık, görme sinirlerinin zedelenmesine ve görüş açısının daralmasına neden olur. göz içindeki basıncın artması, başka göz hastalıklarında da görülebilir. fakat çoğu zaman tamamen sağ1ık1ı gözleri yakalayan bir hastalıktır ve sinirsel etkenler büyük rol oynarlar.
iki tür glokom vardır. basit glokom, krizlere neden olmaz, ama görme güçlükleri hastayı doktora gitmeye zorlar. ameliyatlar bu durumda etkili olmaz ve çoğu zaman muhtemel bir kör1üğün önüne geçilemez. iltihaplı glokomda geçici göz kararmaları, gözlerin önünde renkli daireler görülmesi, hafif baş ve göz ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. şiddetli ve tek yanlı baş ağrısı, göz. boş1uğunda dayanılmaz basınçlar yapar. alında, diş1erde, yanaklarda zonklama ve görme güçlükleri glokom krizlerinde ortaya çıkan şikayet1erdir. göz akları kriz sırasında kanlı ve suludur. kornea tabakası dumanlı, gözbebekleri büyük ve sabittir.
seyri:
glokom krizleri günlerce ya da haftalarca sürebilir. krizler ne kadar uzun sürer ve ne kadar sık görülürse hasta1ığın iyi1eşme ~ansı da o kadar azalır. bazen bir tek kriz kör1üğe yol açabilir. krizler arasında tüm belirtiler sürebilir ya da iltihaplı bir durum olabilir.