giardia intestinalis korunma yolları - Hasta Sözlük
Giardiyazis hastalığı Giardia intestinalis adlı parazit neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Giardiazis hastalığı ince bağırsakta Giardia Lamblia paraziti tarafında meydana gelen bir hastalıktır. Genelde belirtisizdir ama bazen kronik veya akut ishale yol açabilir.Farklı hayvan türlerinde infeksiyona neden olan 40'a yakın tür bildirilmiştir, insanlarda patojen olan tür Giardia intestinalistir.Hastalıktan korunmak için kişisel hijyene dikkat edilmelidir.Hastalığın bildirildiği bir bölgeyi ziyaret ederken; Sadece kaynamış su, ruhsatlı ve sertifikalı hazır su içilmelidir.Kanalizasyon atıklarını hiçbir şekilde tarım alanlarında kullanılmaması ve bu atıkların gıda ve içme sularına temasına izin verilmemesi gerekir.Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen gösterilmelidir.Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.Hastalığın tedavisinde uygun antibiyotikler kullanılır.