geriatrik psikiyatri - Hasta Sözlük
daha çok yaşlı bireylerin incelendiği beyinde yaşanan kayıplarla ilgilenen bir psikiyatri dalıdır. içeriğinde incelenen konular ise; bunama, yaşlı bireylerde depresyon mani psikoz kaygı bozuklukları.genetik miras önemli bir rol oynayabilir.