gebelik sonrası psikozun nedenleri ve tedavisi - Hasta Sözlük
Biyolojik olarak hormonal değişikliklerin psikotik belirtilere yol açabileceğini destekleyen bulgular olmasına karşın doğrudan bir bağlantıdan söz edebilmek güçtür.Çevresel stres etkenleri ve doğumla bağlantılı komplikasyonlar da psikotik bulguların gelişimine katkıda bulunabilir.Doğumdan sonraki ilk ay içinde kadınların yakından izlenmeleri sorunun erken saptanmasına katkıda bulunacağından yararlı olacaktır.Tedavinin gecikmesi hastalığın süregenlik kazanması ve tedaviye direncin oluşmasının yanı sıra anne ve bebeğin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle acilen hastanın yatırılarak tedavisinin değerlendirilmesi, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda EKT (eletroşok) tedavisi başlayarak belirtilerin hızla gerilemesinin sağlanması hedeflenmektedir.Sonrasında ruhsal-eğitimsel yaklaşımlar ve psikoterapi de tedavi sürecine dahil edilebilmektedir.