ermeni soykırımı - Hasta Sözlük
Ermeniler tarafından ortaya atılmış sözde katliamdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 300 bin ila 2 milyon ermeniyi 1915-1917 yılları arasında katlettiği iddaa edilmiştir.
Doğru olmadığını soykırımı sadece Türk ve Türkiye düşmanı ülkelerin tanımasından anlamak gerek.