erken ergenlik - Hasta Sözlük
kızların 8 yaşından önce erkekleri ise 9 yaşından önce erkengliğe girmelerine denir. nedeni tam olarak bilinmez