erkeklerde sertleşme sorunlarına ne neden olur - Hasta Sözlük
Şeker hastalığı
Damar sertleşmesi
Yüksek tansiyon
Hormonal hastalıklar
Nörolojik hastalıklar
Bazı ilaçların kullanımı
Geçirilen çeşitli ameliyatlar
Psikolojik nedenler
İmpotans yukarıda sayılan tek bir etkene bağlı olabileceği gibi bir kaç etken nedeniyle de oluşabilmektedir.