erişkin yaşlara gelmiş kişilerde doğumsal kalp hastalıkları nedir - Hasta Sözlük
Daha önce bir yada birkaç kez ameliyat olmuş hastalar, morarma ile giden doğumsal hastalığı olan, kalp kasılması bozuk ve pulmoner damar basıncı yüksek olan hastalar yüksek riskli hastalardır. Bu hastalarda zaman içerisinde çeşitli ilave problemler oluşabilmekte ve bu problemler hastaların hayatını tehdit edebilmektedir. Çocukluk döneminde rahatlıkla baş edilebilen bazı sorunlar, yaş ilerledikçe ciddiyet kazanmaktadır. Bu hastaların bir kısmında çocukluk döneminde yapılan tedavi edici müdahaleler tam düzeltici olabildiği halde, diğer bir kısım hastada amaç sadece çocukları erişkin yaşlarına sağ salim getirmek olabilmektedir.Bu hastaları erişkin yaşlarında tamamlayıcı ameliyatlar, anjiyolar, hastane yatışları ve yoğun bakım takipleri beklemektedir. Erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kalp hastalarının takibi ve tedavisi özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu hastalara başarılı bir hizmet sunulabilmesi için uzmanlaşmış bir geçiş kliniğinin bulunması gerekmektedir. Erişkin kardiyologları her zaman doğumsal kalp hastalığı olan yetişkin hastalardaki karmaşık ve geniş boyutlu sorunlarla çok sık karşılaşmayabilirler.