ekstrasistol nedir - Hasta Sözlük
EKSTRASİSTOL NEDİR?

En yaygın aritmi formlarından biri kalbin ekstrasistoludur. Sistol kelimesi kalbin kasılmasına yani kalp atışlarını tanımlamak için kullanılan kelimedir. Bu kelime ‘atım' anlamına gelmektedir. Ekstrasistol da ‘ek atım' anlamına gelir, kalbin fazladan kasılmasını, fazladan atmasını ifade eder. Yani ekstrasistol, kalp ve damarlarda olağan iki kasılma arasında oluşan ekstra kasılmaya verilen isimdir.