eğer kışı atlatırsak güneye ineriz yazın - Hasta Sözlük