doğuştan (konjenital) skolyoz hastalarına uygulanan tanı yöntemleri - Hasta Sözlük
Diğer skolyoz türlerinde olduğu gibi konjenital skolyoz vakalarında da tanının doğru olarak konularak takip ve tedavinin hastaya uygun gerçekleştirilmesinde çok büyük önemi bulunur. Fizik muayene, nörolojik muayene ve radyolojik değerlendirmelerin sonucunda tedavideki yol haritası belirlenir. Ayrıca konjenital skolyoz vakalarında aile öyküsünün ve annenin gebelik döneminin öyküsünün çok iyi alınması önem taşır. Fizik muayene ile hastanın yaşı ve fiziksel gelişiminin takip edildiği muayenede büyüme potansiyeli ve büyüme hızı saptanmaya çalışır. Aynı zamanda konjenital skolyoz belirtileri arasında yer alan ciltte aşırı kıllanma, renk değişikliği gibi bulgular kontrol edilerek diğer bulgular değerlendirilir. Fizik muayenenin ardından tüm omurganın ayrıntılı olarak görüntülendiği özel röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) ve gerek duyulacak diğer testler yapılır. Bu değerlendirmeler sonrasında ise eğriliğin açısı, hangi bölgede yer aldığı, var olan diğer problemler ile deformitenin ileriki dönemdeki hareketi konusunda bilgi edinilir. Konjenital skolyoz tespit edilen bir kişiye eldeki tüm parametrelere göre de belirli aralıklarla muayene ve röntgen grafileri ile takip edilebilir veya cerrahi tedavi uygulanabilir.