dizanteri sorunsalı - Hasta Sözlük
+ erişkinlerde yaklaşık bir hafta içinde geçer fakat bebek ve çocuklar için çok kritik olabilir. çoğunlukla, hijyen koşullarına dikkat edilmemesi sonucu bulaşır.
ağrılı ve kanlı ishale yol açan ağır bir bağırsak enfeksiyonu. kolayca yayılır ve salgınlara sebep olabilir. gıdalar, tuvalet vb. yerler, el ile temas gibi etkenler bu hastalığı bulaştırabilir. eğer düzgün tedavisi yapılmazsa kalın bağırsakta yaralara neden olabilmektedir. en büyük semptomu şiddetli karın ağrısıdır ve ateş, kusma ve ishal gbii problemlerle baş gösterir