dirsek bölgesi kırıkları ve tedavileri nasıl olur - Hasta Sözlük
Suprakondiler humerus kırığı; humerus yani kol kemiğinin dirseğe yakın bölgesinde olan kırıklardır. Daha çok 3-10 yaşlar arasında görülür ve 6-7 yaşlar arası pik yapar.Dirsek eklemi ekstansiyondayken (yani dirsek eklemi tam açıkken- dirsek bükülü değilken) el üzerine düşülürse indirekt mekanizma ile bu bölgede kırık gelişir buna ekstansiyon tipi kırık denir. Dirsek eklemi fleksiyondayken (yani dirsek eklemi bükülü iken) dirsek üzerine düşülürse direkt mekanizma ile bu bölgede kırık gelişir buna fleksiyon tipi kırık denir. Suprakondiler kırıkların i ekstansiyon tipidir.Tedavide uygun pozisyonda yapılacak alçı ile ortalama 4 hafta tespit yeterli olur. Hafif kayma olan kırıklarda uygun manevralarla düzeltme sonrası alçı uygulanır. Hastada dolaşım kontrolü ve kırığın pozisyonu yönünden 1 gün, 1 hafta ve 1 ay sonra kontrol edilmelidir. Tespit süresi yaşa göre 4-6 hafta arasındadır.Kaymış kırıklar stabil değildirler. İdeal tedavisi ameliyattır. Yine redükte edilemeyen, damar sinir yaralanması olan kırıklarda cerrahi tedavi zaman geçirmeden uygulanmalıdır. Uygulanacak cerrahi girişim tercihen kapalı ve eğer kırık redükte edilemezse açık olarak yapılır. İşlem sonrası 3-4 hafta arası atelde tespit uygulanır.