deri kanserlerinin tedavisi nedir - Hasta Sözlük
Bazal ve skuamöz hücreli deri kanserlerinin tedavisinde kanserin türü, evresi, yayılım gösterip göstermediği, hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar gibi unsurlar birlikte ele alınarak yöntem belirlenir. Her iki kanser türü için cerrahi ortak bir tedavi yöntemidir ve farklı cerrahi teknikleri kullanılmaktadır.Kryocerrahi; Bu yöntemde anormal hücrelerin yok edilmesi için, küçük metal plakalar donma derecelerine kadar soğutularak anormal hücrelerin bulunduğu alana yerleştirilir.Tümör dokusunun çevresinde bulunan sağlıklı dokunun bir kısmıyla birlikte alındığı basit eksizyon, hücrelerin ortadan kaldırılmasında lazerden yararlanılan lazer cerrahisi de cerrahi olarak kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır.Deri kanserlerinin tedavisinde tümörün yaygınlık durumuna göre kemoterapi ve radyoterapi de kullanılmaktadır.