cryptosporidiozis bulaşma yolları - Hasta Sözlük
Enfekte olmuş insan veya hayvanların dışkılarında bulunan dış faktörlere karşı dirençli oositler çevreyi (su, toprak, bitkisel besinler vb.) kontamine eder.Çevredeki oositlerin oral yolla alınmasıyla hastalık bulaşır.Hastalık, kontamine olmuş içme sularından, enfekte olmuş ishali kişilerden, tuvalet sonrası kişisel hijyen şartlarına uymayan kişilerden, kontamine olmuş sebze ve meyvelerden vb. bulaşabilir.Kişisel hijen uyulmalı,tuvalet sonrası temizliğe özen gösterilmelidir. Temiz olmayan, evsel atıkların atıldığı yüzme sulara temas edilmemeli içilmemeli.Sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkanmalıdır.Damıtılmamış veya pastörize edilmemiş şişe sularını kullanmayınız. Şişe sularının sağlık kuruluşlarınca onaylanmış olanlarını tercih ediniz.Evsel ve hayvansal atıkların içme sularının ve gıdaların kontaminasyonu önlenmelidir.Hastalık hakkında insanlar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.Cryptosporidiosis için özel bir tedavi yoktur. Hastalarda dehidratasyon oluşursa oral sıvılara veya intravenöz sıvılara gereksinim duyulabilir.