çocukta kasık fıtığı nedir - Hasta Sözlük
Çocuk cerrahisinde en sık yapılan ameliyatlardan biri kasık fıtığı ameliyatıdır.Kasık fıtığı hem erkek hem de kız çocuklarında görülmekle birlikte erkek çocuklarda ortaya çıkma sıklığı daha fazladır.Daha anne karnındayken; erkek çocuklarda testis (yumurtalıklar) ilk önce böbreklerin hizasında oluşmaya başlar ve zamanla aşağı doğru inerek testis torbası denilen yapının içine yerleşir.Kız çocuklarda ise; karın içinde oluşan overlerin(yumurtalıklar) rahim içinde sabit durmasını sağlayan bağlardan biri kasık kanalından geçer. Erkek ve kız çocuklarda kasık kanalının içinden geçen bu yapılar oluşumları sırasında beraberinde karın içi organların üzerini kaplayan karın zarını (periton) da birlikte sürükler. Bazı çocuklarda bu zar kapanmaz ve kasık bölgesinde bir kesecik oluşur. İşte oluşan bu keseye kasık fıtığı adı verilir.Karın içi basıncın arttığı durumlarda; bağırsak, yağ tabakası, kız çocuklarında yumurtalıklar bu kesenin içine girerek kasık bölgesinde şişlik oluşmasına neden olabilir.Çocuklarda kasık fıtığı ameliyat ile tedavi edilebilmektedir.