çocukta aort darlığı nedir - Hasta Sözlük
Kalbin sol tarafından çıkan ana damarın kapağında veya bu kapağın biraz altında veya biraz üstünde darlık olmasıdır. Kalbin sol karıncığının organlara kan göndermek için daha fazla çalışmasına neden olur. Bununla birlikte hastalık çok ilerleyip, kalbi yormadan anne babanın fark edebileceği hiç bir belirti vermez.Darlık hafif, orta ve ağır derecede olabilir. Hastanın yakınmaları, bulguları, tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi şekli tamamen darlığın derecesine bağlıdır. Bazı vakalarda sebep, bu kapağın üç yerine iki yaprakçıktan oluşmasıdır. Buna biküspid aort kapağı denir.Ağır olmayan vakalarda tanı genellikle muayene sırasında üfürüm duyulması ile konur.
Ağır vakalarda çabuk yorulma, halsizlik, göğüs ağrısı ve bayılma görülebilir.
Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konur.