çocuklarda beyin tümörü nedir - Hasta Sözlük
Çocukluk çağında görülen tümörlerin tedavisi, yaşın küçük olması nedeniyle erişkinlere göre daha zordur. Özellikle radyoterapi tedavisi, yan etkileri yüzünden belirli yaşlarda yapılamamaktır. İki yaşına kadar, kemikler tümüyle kaynamamış, bıngıldaklar kapanmamış olduğu için, kafatası esneyerek genişleyebilir. Bu nedenle özellikle 0-2 yaş grubunda oluşan tümörlerde nörolojik bulgulardan daha çok bazı davranış bozuklukları ve baş çevresinin daha büyük olması dikkat çeker.Çocukluk çağı tümörleri, gösterdiği farklılıklar nedeniyle; yaşamın ilk iki yılında ortaya çıkan ve 16 yaşına kadar saptananlar olmak üzere, başlıca iki alt grupta incelenebilir. Yaşamın ilk iki yılında ortaya çıkan beyin tümörleri, genellikle doğumsal lezyonlar olarak kabul edilir. Bu tümörlerin, çocukluk çağında görülme sıklığı, erişkin yaşa kıyasla daha fazladır. Merkezi Sinir Sistemini oluşturan "nöronal, glial veya mezenkimal" adı verilen hücrelerden kaynaklanan tümörler çok farklı özellikler gösterebilir. Bu özellikler, tümörlerin tiplendirilmesinde, tanı ve tedavilerinde önemli güçlükler yaratır.