çocuk romatoloji hastalık tedavileri nasıl doğru yapılmalı - Hasta Sözlük
Juvenil İdiopatik Artrit Olİgoartiküler JİA: İntra-artiküler steroid enjeksiyonu Poliartiküler JİA: hastalık aktivitesine ve prognoz bulgularına göre ilaç seçilir. Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, ardından metotreksat kullanılır.Sistemik JİA: hastalık aktivitesine ve prognoz bulgularına göre ilaç seçilir. Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, ardından sistemik steroid kullanılır.
Entezit İlişkili Artrit: Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, sülfosalazin ve/veya metotreksat Psöriatik Artrit: naproksen dışında non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, anti malaryaller hastalığı alevlendirir.Sistemik Lupus Eritematozus: Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, steroid, alkilleyici ajanlar, hastalığın aktivitesine göre seçilerek kullanılır. Antimalaryal ilaçlar her durumda alevlenmeyi önleyici olarak tedaviye eklenmelidir.