çocuk endokrinolojisi - Hasta Sözlük
Çocuk Endokrinolojisi tıp dünyasının bir bilim dalı ve hastanelerdeki bir bölüm olarak bilinir. Çocukların ergenlik dönemlerini tamamlayan dek geçen süredeki ortaya çıkan hormonal bozuklukları inceleyen bilim dalı.