çekirdek aile - Hasta Sözlük
+ ninelerimiz-dedelerimiz bizim için çok değerlidir ancak bir evde her zaman çekirdek aile çerçevesinde yaşamayı tercih ederim
anne-baba-çocuklardan oluşan ve toplumun en küçük birimi olarak nitelendirilen yapı. bunun zıt anlamlısı ise 'geniş aile'dir. torunlar-nenenelr-dedeler de işin içindedir, cümbür cemaat bir arada yaşamaktadırlar. tabii bir de bunun 'geniş aile' dizisi vardı ama o konumuz dışındadır