cataflam 50 mg draje - Hasta Sözlük
CATAFLAM, kırmızımsı kahverengi, yuvarlak, bikonveks görünümlü drajelerdir. Her bir
draje 50 mg diklofenak potasyum içerir.
CATAFLAM, 20 adet draje içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
CATAFLAM, ağrı ve iltihabın tedavisinde kullanılan “nonsteroidal antienflamatuvar
ilaçlar (NSAİİ’ler)” adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.
CATAFLAM, aşağıdaki durumların kısa süreli tedavisinde kullanılabilir:
Burkulmalar, gerilmeler ya da diğer zedelenmeler,
Ameliyattan sonraki ağrı ve şişlik,
Ağrılı adet döngülerini de içeren ağrılı iltihabi kadın hastalıkları ile ilgilidir