büyük çocuk ve ergenlerde çok sık görülen tiroid hastalığı tedavi yönt - Hasta Sözlük
Tiroid bezinin kronik iltihabı olan "Haşimoto hastalığı" büyük çocuklar ve özellikle ergen genç kızlarda görülür. Araştırılırsa bu çocukların aile bireylerinde de Haşimoto hastalığı hikayesi olduğu görülür. Bu nedenle Haşimoto hastalığı olan erişkinlerin kız çocuklarının tiroid hormon ve troid antikor düzeylerine bakılmalıdır.
Haşimoto hastalığında kişinin savunma sistemi kişinin tiroid bezini yabancı protein gibi görüp algılar ve akyuvarları aracılığyla antikor denilen maddeleri üretir. Tiroid bezi akyuvarlarla istila edilir, büyür (guatr gelişir). Tiroid bezinde hormon üretimi bozulur ve tiroid yetersizliği (hipotiroidi) ortaya çıkar.
Tedavisi nasıl yapılır?
Tedavisi ilaç tedavisi şeklindedir.
Ancak tiroid bezi büyük değilse ve tiroid hormon seviyeleri normal değerlerde ise bu hastaları takip etmek yeterlidir.