büyük arterlerin transpozisyonu neden yükselir - Hasta Sözlük
Bu hastalıkta kalbin sol karıncığından akciğer atardamarı, sağ karıncığından ise aort ana atardamarı ters olarak çıkmaktadır.
Yani, kirli kanın akciğerlerde temizlenmesi mümkün olmamakta, vücutta kirli kan dolaşmaktadır.
Hastaların doğumdan sonra yaşama şansı ancak, temiz kanın diğer tarafa geçmesini sağlayan bir açıklığın (delik) olmasıyla mümkündür.
Büyük arterlerin transpozisyonunda tanı nasıl konur?
Genellikle yaşamın ilk gününde ortaya çıkan morarma vardır. Ayrıca kalpte herhangi bir açıklık yani delik de varsa, morarma hafif olduğundan hastalık geç fark edilebilmektedir.
Muayenede üfürüm saptanabilir, yalnız üfürüm her hastada duyulmaz. Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.