boyun ağrısı - Hasta Sözlük
Pek çok nedeni olabilir bunun başlıca nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir
kambur oturma, yatıgınız yerin düzgün olamaması vs. gibi boyun ağrısına neden olabilir