böbrekler ve mesane nasıl çalışır - Hasta Sözlük
Böbrekler, kanın filtrasyonu sonucu sürekli olarak idrar üretir. Böbreklerde oluşan idrar, üreter olarak adlandırılan kanallar yoluyla idrar torbası (mesaneye) taşınır.İdrar miktarı; böbreklerin sağlıklı çalışması ve alınan sıvıya bağlı olarak değişkenlik gösterir.Mesane kas tabakasından oluşur ve görevi idrarı depolamaktır. Mesaneye idrar geldikçe, bir balon gibi genişler. Mesane istirahat halindeyken, kas tabakası gevşek ve mesane çıkımı kapalı olmalıdır.Mesane çıkışı, üretra (mesanenin dışarı açıldığı kanal) kapakçığı ve pelvis tabanındaki kaslar ile desteklenir. Mesane belirli bir hacimde idrar ile dolduğunda, kişide idrar yapma hissi oluşur, mesanenin kas tabakası kasılırken, üretra kapakçığı ve pelvik taban kasları gevşeyerek idrar boşaltımı sağlanır.İdrarın sağlıklı bir şekilde depolanması ve boşaltımı için; beyin, mesane ve pelvik taban kaslarının sinirsel uyarılarını sağlıklı ve koordinasyon içinde çalışması gereklidir.