böbrek taşları kimlerde oluşur - Hasta Sözlük
Erkeklerde kadınlara göre daha sıklıkla oluşur; oran 3:1’dir. Böbrek taşları dünyada her yerde ve her iklimde görülebilirse de sıcak mevsimlerde daha sık oluştuğu gözlenmektedir. Bunun nedeni sıcak mevsimlerde vücudun su kaybının daha fazla olmasıdır.Diyetin taş oluşumunda önemli bir faktör olduğu kabul edilmiş olmakla beraber bazı taşların oluşumunda daha fazla önem kazanmaktadır.Kimlerde, neden taş oluştuğu sorularının cevapları oldukça karışıktır . Birçok karmaşık faktör çeşitli kimyasal maddelerin böbrek içerisinde kristaller oluşturarak taşlaşamaya neden olabilmektedir. Bunların arasında anlaşılması en kolay olan faktör vücudun su içeriğinin değişiklikleridir. Vücudu, böbrek taşı yapmaya yatkın olan birisi, vücudundan su kaybederse, idrar daha yoğun olacak ve içerdiği kimyasal maddeler de daha kolayca kristalleşebilecektir.Bunun tam tersi olarak da sıvı alımı yeterli seviyede olan bir kişide taş oluşumu oldukça zordur. Taş oluşumunda etkili diğer faktörleri vücud metabolizması, diyet veya hastalık olarak sıralayabiliriz.