blumia nevroza nedir - Hasta Sözlük
- kişide kilo alma korkusu, yeme gereksinimini kontrol edememesine neden olur.
- ruhsal travmalarda, çalkalanmalarda kriz halinde yeme davranışı gözlenir.
- aşırı yemek yemenin rahatsız edici etkisiyle kusma amaçlı ilaç kullanımı görülür.
- sosyo-ekonomik kültür düzeyi yüksek bireylerde görülme sıklığı daha fazladır.
- cinsel güçlerinde bir azalma gözlenir.
- kilo verme amaçlı yapılan diyet ve egzersizlere rağmen zayıflama gözlenmez.
- normal beden ağırlığının çok üstünde bir ağırlığa sahiptirler.
adipozite, şişmanlık enerji bilançosunun bozukluğundan olabildiği gibi artmış yeme gereksinimi ile fazla kalori alınması sonucu da meydana gelebilir. bu bozukluk büyük bir olasılıkla, acıkma-doyma mekanizmasının uyarılmasına bağlıdır ki, bunda psikovegetativ etkiler de rol oynayabilmektedirler.
merkezi hipotalamustan yönetilen acıkma ve doyma duyusu, besin alımının düzenlenmesi yani bedenin enerji harcaması ile kalori alımının birbirine uyması konusunda önemli sinyaller verir. şişmanlarda bu sinyal fonksiyonunda bir bozukluk vardır. acıkma ve doymanın düzenlenmesi duruma uygun biçimde yönetilemez ve kişi fizyolojik açlığı ile doymasını yeterince algılayamaz. açlık ve tokluk duygusunun yoğunluğu daha çok gerçeğe uymayan duygusal durumlarla karartaştırılır.
şişmanlardaki patolojik derecede artmış olan yeme davranışı bir yandan açlık duygusunun artmış olması, öte yandan da tokluk duygusunun azalmış olmasına, yani sonuçta her iki duygunun algı niteliğinin bir arada bozulmasına bağlıdır.
patolojik yeme davranışına bağlı olarak. artmış kalori alımı, şişmanların çoğunda onları hoş olmayan duygulardan (narsistik zedelenmelerden, depresyondan) korumaya yarar ve obje yitimi durumlarında daha da sivri bir davranış gösterir.
bu patolojik ruhsal durumlar genellikle çok yoğun cinsel gelişim öncesi gelişim bozuklukları temeline dayanır. yemek yeme ile kişi için hoş olmayan duyguların hafifletilmesi sağlanır böylece kişi geçici de olsa kendini ruhsal açıdan biraz dengelenmiş hisseder.
bazı hallerde ise yeme sırasında aşırı neşe, öfori durumuna rastlanır. sonuç olarak, şişmanlarda psikolojik savunma nedenlerinin fizyolojik bir eyleme dönüştürülerek yararsız biçimde kullanılmaları söz konusudur.