biyolojik tedaviler ve yöntemleri - Hasta Sözlük
Medikal onkoloji bölümümüzde akıllı ilaç olarak da isimlendirilen ve kanser hücrelerini hedefleyerek yok eden biyolojik ilaçlar da uygun hastalarımız için kullanılmaktadır.
Kemoterapi ilaçlarının neden olduğu bir çok yan etkiye neden olmayan biyolojik tedavilere hastaların uyumu çok daha yüksektir.
Adjuvan ya da neoadjuvan (cerrahi sonrası) kemoterapide uygun olan hastalarda kemoterapinin bir bölümünde eklenen biyolojik ajan kemoterapi bittikten sonra 1 yıla tamamlanır.
Özelikle klasik kemoterapiye ek olarak özellikle meme kanseri tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan bir takım biyolojik ilaçlar vardır. Bu ilaçlar özellikle ileri ve metastatik meme kanserli hastalarda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Lokal ileri evre meme kanserli hastalarda yeni ilaçların kullanılması hastaların -60'ında tümörün tamamen kaybolmasını olanak sağlamaktadır.