bitkisel tedavilerin faydaları - Hasta Sözlük
+ Hemen ilaçlara sarılmak yerine önce alternatif tıbbın imkanlarından faydalanmak daha yararlı olabilir
Her ne kadar bazı kesimler tarafından "kocakarı ilaçları" olarak nitelendirilse ve faydasına inanılmasa da, ana tedaviyle birlikte yardımcı ve destekleyici olarak uygulandığında daha hızlı iyileşmenize sebep olabilecek nebâtî-doğal ürünler topluluğu