birinci murat - Hasta Sözlük
osmanlı padişahlarının üçünüsü orhan beyin oğludur osmanlı teşkilat sisteminin temellerini atmış yeniçeri ocağını kurmuş veraset sisteminde ilk değişikliği yapan padişahtır.

Sultan Birinci Murad, Birinci Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını gezerken, Sırp Asilzâdesi Milos Obraviç tarafından hançerlenerek şehit oldu.