bilinmeyen hastalıklardan akalazya - Hasta Sözlük
yemek borusunun dalgalanma hareketi (peristaltizm) bozulması sonucu ortaya çıkan özellikli bir hastalıktır.

Fiziksel bir engel olmamasına rağmen hastalar yutma güçlüğü çekerler