bilekte sinir sıkışması niye oluşur - Hasta Sözlük
El bileğimizde, kirişlerin ve elin ana sinirlerinden birinin geçtiği tünel şeklindeki yapıya; "karpal tünel" denir.
Bileği aşırı zorlamak, tekrarlayıcı hareketler yapmak, romatoid artirit gibi bazı hastalıklar, gebelik sırasında sıvı toplanması karpal tüneldeki basıncın ve şişmenin artmasına ve sinirin sıkışmasına yol açabilmektedir. Bu rahatsızlık; "karpal tünel sendromu" olarak adlandırılmaktadır.
Karpal tünel sendromunda (bilekte sinir sıkışması); ağrı, uyuşma, karıncalanma, cisimleri nesneleri kavramada zorluk yaşanması gibi el fonksiyonlarının bozulması gözlenebilir. Karpal tünel sendromunun tedavisinde sık baş vurulan yöntemler arasında ilaç kullanımı ve elin atele alınması yer alır.
Bu yöntemlerin yararlı olmadığı durumlarda ise ameliyat gerekebilmektedir.