beyin tümöründe tanı nasıl konur - Hasta Sözlük
Beyin tümörü genelde kendini kafa içi basınç artışı ile gösterir. Ayrıca kişide nörolojik bulgular, epileptik nöbetler görülebilir. Beyin tümörü erişkinden ziyade çocuklarda daha sık görülür. Çocuklarda löseminin ardından ikinci sıradadır.Beyin tümörleri tanısı fizik ve nörolojik muayene ile başlar. Yapılan klinik değerlendirmeyle beyin tümörünün etkilediği farklı alanlar olup olmadığı araştırılır. Ancak tanı, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleriyle konur. Gerektiği taktirde, hem tümörün özelliklerini, hem de sınırlarını belirlemek amacıyla kontrast madde verilerek görüntüleme tekrarlanır. Beyin tümörlerinde kesin tanı biyopsi ve patolojik değerlendirme sonrası konur. Patolojik muayene, hastalığın var olup olmadığını ve kanser varsa, tipini kesin olarak bildirir. Kanser tanısı konulduğunda, ikincil beyin tümörü tanısı varsa, diğer testlerle hastalığın nereden kaynaklandığı ve yaygınlığı araştırılarak hastalık evrelendirilir.